Хотели на нос Калиакра

Сподели:

Хотели на нос Калиакра“Калиакра” е един живописен полуостров който навлиза 2 км навътре в морето и е с височина около 70м и е обявен за природо-археологичен резерват. Стратегическото положение и природните условия определят развитието на това място като туристическа дестинация. Това е предпоставка и за успешното развитие на хотели в Калиакра.

Историята на това място датира от IVв до н.е.На полуострова могат да се видят крепостни стени и руините от средновековния град. Това приказно място освен с богата и драматична история се свързва и с много легенди и предания, които свидетелстват за бурните събития на това място. Една от най-известните легенди е – легендата за четиридесетте девойки, които предпочели дебрите на морето пред харема на султана.

На носа са намерени и множество пещери, една от които е устроена в музей- в който могат да се видят много редки и различни експонати намерени на територията на Калиакра.

Първоначално носа е носил името Тиризис от името на местното тракийско племе – тиризи, но в много антични и средновековни източници са намерени и последващите имена на крепостта- Акрекастелум, Калацерка, Акре, Калиакра – което преведено означавало красив нос.

Калиакра със своето стратегическо положение а също и с добре укрепените си крепостни стени играли голяма роля както в икономическия така и в политическия живот на това място започвайки от IV в от н.е. до края на XIV в. от н.е.

През V в. до н.е крепостта влиза в пределите на Одриското царство. През I в. от н.е. тракийските земи са превзети от Римската империя и Тиризис бил включен в ново създадената провинция Долна Мизия. През IV в. от н.е.след падането на Римската империя Тиризиас остава в пределите на Византия.

През 681 г. средновековния град-крепост влиза в състава на Първото Българско царство. Най–голям разцвет крепостта има през втората половина на XIV в. когато за малко е столица на Добруджанското княжество – вече под името Калиакра.

Крепостните стени, църкви, обществените и жилищни постройки, намерените некрополи, разнообразните находки принадлежащи на различни епохи се явяват мълчаливи свидетели на древността.

Освен да се запознае с богатата 2000 история на крепостта посетителя може да се наслади и на приказната гледка която се вижда от ресторанта разположен в една от пещерите на Калиакра.

Сподели: